Travexperter

Brascos Experter

Aktuella andelar

V75

Pris: 25 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 50 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 2600 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1500 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1250 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 1000 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 750 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 125 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 150 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 650 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 350 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 330 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 299 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

V75

Pris: 175 kr / andel

Spelstopp:

HÖGSTA VINSTER
22/07-17 V75 10 andelar 1 201 756 kr
13/08-17 V75 10 andelar 932 615 kr
23/11-16 V86 10 andelar 763 099 kr
28/05-16 V75 10 andelar 742 261 kr
07/02-18 V86 10 andelar 628 457 kr

Om Brascos Experter

Dennis, Timo och Thomas på Café Brasco sätter tillsammans med andra experter ihop flera olika andelssystem till tävlingarna på V75 och V86. Var och en av dessa herrar har varit delaktiga i ett antal miljonvinster under åren och hjälper nu Andelstorgets besökare att hitta rätt vinnande rader. Spännande!